zgłoszenie 39 za wąska ul. Sportowa

Jakiś czas temu jeden z mieszkańców Lipowca zwrócił uwagę na fakt, iż na ulicy Sportowej w Ustroniu są wykonywane prace które, mają na celu co prawda ulepszyć nasze życie, ale i utrudnić wszystkim tym którzy poruszają się pojazdami większymi niż nasze osobówki. Po rozmowie z wydziałem IGG w Urzędzie Miasta dowiedziałem się iż droga wykonywana jest o szerokości 3m i jest  to zgodne z normami, poniżej odpowiedź.

” Rozbudowa ulicy Sportowej prowadzona jest w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany.

Przewidziana szerokość jezdni 6 m obejmuje dwa pasy ruchu po 3 m co jest wystarczające dla dróg publicznych klasy Z (zbiorczej)

Przyjęte założenia są zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”

 

Jarosław Urbanowicz

Inspektor
Wydział Inwestycji Architektury i Gospodarki Gruntami

 

zgłoszenie 38 pozatykane studzienki

20 maja wpłynęła do mnie prośba o interwencję w sprawie pozatykanych studzienek w Lipowcu.

Urząd informuje, że wniosek o temacie „pozatykane studzienki” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem BP.KP-000535/17
odp  z Urzędu
studzienki

 

zgłoszenie 37 organizacja turniejów

6 piłkarskieW związku z pismem z jakim zwrócił się do mnie jeden z naszych mieszkańców, zwróciłem się z wnioskiem o rozważenie tematu organizacji turniejów szóstek piłkarskich.

Oczywiście popieram tego typu inicjatywę.

Urząd informuje, że wniosek o temacie „organizacja turnieju” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem KPe-000534/17.

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

lisszczepionka na lisy

Źródło :  http://www.katowice.wiw.gov.pl/
Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie
W celu zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
(
Dz. U. z 2013, po
z. 1737), dwa razy w roku (na wiosnę i jesień) przeprowadzana jest
powszechna akcja wykładania przynęt ze szczepionką.
Szczepienia ochronne przeprowadza się na obszarach lasów oraz w
e wszystkich
miejscach bytowania lisów wolno żyjących. Na terenach polnych oraz leśnych, a także
na terenach niezurbanizowanych szczepionka wykładana jest przy użyciu samolotów.
Natomiast na terenach zurbanizowanych szczepionka wykładana jest ręcznie.
Śląs
ki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,
że przewidywany termin
wiosenne
j
akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie
ca
łego województwa śląskiego to:
27.04
.
07.05.2017
r.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów, start
ujących z lotniska Katowice
Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze
ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko
w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na po
lach, łąkach, w ogródkach
działkowych.
W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych
202620 dawek szczepionki. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Przynęta ze szczepionką, tzw. „kęs”, jest brązowa, o kształcie prezentowanym na
poniższych zdjęciach. Płynna szczepionka zawarta jest w plastykowej, szczelnie
zamkniętej folią aluminiową, kapsułce/blistrze. Kapsułki/blistry są odpowiednio
oznakowane i łatw
e do rozpoznania
koloru różowego. Całość umieszczona jest
w przynęcie zawierającej substancje wabiące lisy.
Lisy wyczuwają przynętę nawet z dużej odległości. Podczas próby
konsumpcji przynęty
dochodzi do uszkodzenia kapsułki/blistra ze szczepionką, po jej przegryzieniu
następuje zetknięcie się wirusa z błonami śluzowymi i zawartość szczepionki dostaje się
do jamy ustnej lisa. Przez błony śluzowe wirus szczepionki dociera do
organizmu
powodując jego uodpornienie.
Warto wiedzieć, że:
1.
Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć
i zjeść. Należy również zwrócić uwagę, na fakt, iż „zapach ludzki” pozostawiony na
przynęcie sprawia, iż staje s
ię ona nieatrakcyjna dla lisa.
2.
Wielokrotne badania potwierdzają, iż przynęta nie jest niebezpieczna dla ludzi.
Jednakże należy zachować ostrożność, gdyż szczepionka zawiera osłabiony wirus
wścieklizny. Dla zdrowia ludzkiego może stanowić pewne niebezpiecze
ństwo w
momencie nie zachowania odpowiedniej ostrożności i zaleceń. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) określa konkretne sposoby zachowania się w momencie znalezienia
blistra/kapsułki.
W przypadku, kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy
n
iezwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz wszystkie inne części ciała,
które zetknęły się płynną szczepionką. W takich
przypadkach należy natychmiast
skonsultować się z
l
ekarzem medycyny, który zadecyduje o dalszym ostępowaniu.
3.
Dla zwierząt domowych
, gospodarskich oraz wolno żyjących przynęta ze
szczepionką
jest nieszkodliwa!
4.
Szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich,
ponieważ na te grupy zwierząt nie działa wystarczająco skutecznie.
5.
W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu
z
aleca się,
by nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.
6.
Wszelkie polowania w tym okresie są zabronione.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będzie przedsta
wiciel
Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach pod numerem
telefonu: 32 42 88 611.

 

wyniki spartakiady

klasyfikacja

Po rozgrywkach w siatkówkę wyniki są następujące :

już niebawem link do zdjęć

I miejsce – 100 punktów Ustroń Dolny

II miejsce – 90 punktów Hermanice

III miejsce – 80 punktów Centrum

IV miejsce – 70 punktów Zawodzie

V miejsce – 60 punktów Lipowiec

VI miejsce – 50 punktów Ustroń Górny

VII miejsce – 40 punktów Polana

SPARTAKIADA DZIELNIC

eskapada dzielnicwspólnie dla ustronia

MAM ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA W IMIENIU

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNIE DLA USTRONIA”  NA SPARTAKIADĘ DZIELNIC

 

– Turniej SIATKÓWKI – Ustroń 2017

REGULAMIN

Organizator imprezy:

– Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”

Termin i miejsce Turnieju:

sobota – 22 kwiecień 2017 r., początek o godzinie 10.00

Sala Gimnastyczna SP 2 w Ustroniu.

Uczestnictwo:

Każda z drużyn składa się z 6 (+ rezerwowi) zawodników zamieszkujących daną dzielnicę, jednak razem nie więcej niż 12 osób, z których każdy musi mieć ukończone 18 lat. W drużynie musi znaleźć się Radny Rady Miasta Ustroń z danej dzielnicy lub Przedstawiciel Rady Osiedla danej dzielnicy (jeśli jest taka rada). W drużynie musi się znaleźć również minimum jedna kobieta. Drużyna ma obowiązek wytypować swojego kapitana, który reprezentuje ją w sprawach organizacyjnych podczas trwania turnieju.

Program rozgrywek:

Mecze rozgrywane są na Sali gimnastycznej SP 2. Maksymalna liczba drużyn: 9, tyle ile dzielnic.

Mecze: do dwóch wygranych setów.

Uwaga: kobieta musi brać czynny udział podczas każdego seta (zawsze 1 kobieta na boisku) Radny Rady Miasta Ustroń lub Przedstawiciel Rady Osiedla musi brać czynny udział podczas każdego z rozgrywanych setów.

Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”, a w przypadku zgłoszenia dużej liczby drużyn w 2 grupach – decyduje organizator w dniu turnieju.

O miejscu w Turnieju decyduje ilość zgromadzonych punktów.

Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów (do 25 punktów), w przypadku remisu w setach 1:1 następuje tie-break do 15 punktów. Przerwy między setami trwają maksymalnie 3 minuty.
Każdej drużynie przysługuje 5 minutowa rozgrzewka przed każdym spotkaniem.
Zmiany odbywają się tylko w przerwie gry  za zgodą sędziego (ilość zmian dowolna – powrotna).

PUNKTACJA I SYSTEM ROZGRYWEK

Zwycięstwo       2:0  – 3 pkt.

Zwycięstwo        2:1 –  2 pkt

Porażka               1:2 –  1 pkt

Porażka               0:2  – 0 pkt

Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.

W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
a)lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
b)lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych powyżej nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami

Punkty za wygrany turniej, zaliczane do punktacji zbiorczej Spartakiady Dzielnic:

I miejsce – 100 punktów

II miejsce – 90 punktów

III miejsce – 80 punktów

IV miejsce – 70 punktów

V miejsce – 60 punktów

VI miejsce – 50 punktów

VII miejsce – 40 punktów

VIII miejsce – 30 punktów

IX miejsce – 20 punktów

Nagrody za I, II i III miejsce w Turnieju SIATKÓWKI zostaną wręczone w dniu 27.05.2017 roku na Ustrońskim Rynku.

Uwagi:

W sprawach spornych decydują organizatorzy.

Turniej sędziowany jest według przepisów PZPS.

Każdy z uczestników bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.

Zapraszamy do sportowej zabawy – Organizatorzy

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA USTRONIA”

– Turniej „szóstek piłkarskich” – Ustroń 2017

REGULAMIN

Organizator imprezy:

– Stowarzyszenie „Wspólnie dla Ustronia”

Termin i miejsce Turnieju:

sobota – 13 maja 2017 r., początek o godzinie 10.00

na stadionie KS „Kuźnia” w Ustroniu przy ul. Sportowej 5

Uczestnictwo:

Każda z drużyn składa się z 6 (+ rezerwowi) zawodników zamieszkujących daną dzielnicę, jednak razem nie więcej niż 12 osób, z których każdy musi mieć ukończone 18 lat. W drużynie musi znaleźć się Radny Rady Miasta Ustroń z danej dzielnicy lub Przedstawiciel Rady Osiedla danej dzielnicy (jeśli jest taka rada). W drużynie musi się znaleźć również minimum jedna kobieta. Drużyna ma obowiązek wytypować swojego kapitana, który reprezentuje ją w sprawach organizacyjnych podczas trwania turnieju.

Program rozgrywek:

Mecze rozgrywane są na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Maksymalna liczba drużyn: 9, tyle ile dzielnic.

Mecze trwają 2 x po 12 minut z 5 minutową przerwą.

Uwaga: kobieta musi brać czynny udział podczas każdego z rozgrywanych spotkań przynajmniej 3 minuty podczas każdej połowy, Radny Rady Miasta Ustroń lub Przedstawiciel Rady Osiedla musi brać czynny udział podczas każdego z rozgrywanych spotkań przynajmniej 3 minuty podczas każdej połowy.

Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”, a w przypadku zgłoszenia dużej liczby drużyn w 2 grupach – decyduje organizator w dniu turnieju.

O miejscu w Turnieju decyduje ilość zgromadzonych punktów.

Drużyna otrzymuje: – za zwycięstwo 3 punkty

– za remis 1 punkt

– za przegraną 0 punktów

W razie równej ilości punktów o miejscu decyduje w kolejności:

1. Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi i straconymi.

Przy tej samej różnicy:

2. Ilość strzelonych bramek.

Przy tej samej ilości:

3. Bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn.

Przy remisie:

4. Rzuty karne.

W przypadku rozgrywek w dwóch grupach, Faza półfinałowa – mecze trwają 2 x po 12 minut z 5 minutową przerwą.

1 drużyna z Grupy A spotyka się z 2 drużyną Grupy B, a 2 drużyna z Grupy A z 1 drużyną Grupy B. Zwycięzcy grają o I miejsce a przegrani o III. W przypadku remisu decyduje dogrywka
2 x po 5 minut, a w razie nie wyłonienia zwycięzcy rzuty karne. Rozgrywane będą także mecze o miejsca 5-9.

Punkty za wygrany turniej, zaliczane do punktacji zbiorczej Spartakiady Dzielnic:

I miejsce – 100 punktów

II miejsce – 90 punktów

III miejsce – 80 punktów

IV miejsce – 70 punktów

V miejsce – 60 punktów

VI miejsce – 50 punktów

VII miejsce – 40 punktów

VIII miejsce – 30 punktów

IX miejsce – 20 punktów

Nagrody za I, II i III miejsce w Turnieju „szóstek piłkarskich” zostaną wręczone w dniu 27.05.2017 roku na Ustrońskim Rynku.

Uwagi:

W sprawach spornych decydują organizatorzy.

Turniej sędziowany jest według przepisów PZPN.

Każdy z uczestników bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.

Zapraszamy do sportowej zabawy – Organizatorzy

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA USTRONIA”

zgłoszenie nr 35 choinki na drodze

mapa nowociny20170404_161538               Zostało mi zgłoszone iż na ulicy Nowociny choinki wrastają w drogę i poproszono mnie by coś z tym zrobić, jak widać na pierwszym zdjęciu od lewej niegdyś może nie były tak uporczywe, ale na dzień dzisiejszy są już na tyle wielkie, iż wchodzą w światło drogi, która jest w zarządzaniu przez urząd. Oczywiście przycięcie choinek uważam za zasadne co widać na zdjęciu po prawej. Jutro postaram się porozmawiać z właścicielem.

Co do kur

Dostałem dzisiaj informacje z Ministerstwa Rolnictwa a dokładnie z departamentu bezpieczeństwa żywniości i weterynarii że trwają prace nad zniesieniem zakazu i nastąpi to za ok 2/3 tygodnie.