Śmieci i co się z nimi dzieje stawki i terminy odbioru

Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu ul. Konopnickiej 40, tel. 338545242

Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Dębina 36 prowadzonej przez Spółkę „Cofinco – Poland”             gdzie poddawane są sortowaniu i dalszemu zagospodarowaniu.

Odpady zielone z tereny Miasta Ustroń przekazywane są do instalacji w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101 prowadzonej przez BEST EKO Sp. z o.o z siedzibą w Żorach ul. Gwarków 1.

 

Harmonogram wywozu odpadów dla Miasta Ustroń

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku:

PONIEDZIAŁEK- PIERWSZY I TRZECI – Lipowiec + Piękna i Wantuły
Bernadka, Czarny Las, Działkowa, Górecka, Górna, Kręta, Krzywaniec, Lipowska, Lipowski Groń, Mokra, Nowociny, Przetnica, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wesoła

PONIEDZIAŁEK DRUGI I CZWARTY – Centrum I
Asnyka, Błaszczyka, Brody, Cieszyńska, Cholewy, Dworcowa, Gałczyńskiego, Jelenica, Kasprowicza, Kluczyków, Kochanowskiego, Kojzara, Komunalna, Konopnickiej, Kościelna, Kotschego, Krzywa, Lipowczana, 9 Listopada, Myśliwska, Obrzeżna, Partyzantów, Pasieczna, Polna, Reja, Rynek, Skłodowskiej, Skowronków, Spacerowa, Spółdzielcza, Staffa, Stalmacha, Pod Skarpą, Stawowa, Strażacka, Tartaczna, Tuwima, Widokowa, Wierzbowa, Wiosenna

WTOREK – PIERWSZY I TRZECI – Nierodzim
Bładnicka, Boczna, Cicha, Chałupnicza, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harbutowicka, Katowicka, Kreta, Krótka, Łączna, Potokowa, Skoczowska, Szeroka, Wąska, Wiejska, Wiklinowa, Zabytkowa, Zagajnik, Żwirowa

WTOREK – DRUGI I CZWARTY – Hermanice
Agrestowa, Beskidzka, Brzoskwiniowa, Choinkowa, Czereśniowa, Długa, Dominikańska, Fabryczna, Folwarczna, Jabłoniowa, Jasna, Jaśminowa, Kaczeńców, Kwiatowa, Laskowa, Malinowa, Miła, Nad Bładnicą, Orzechowa, Osiedlowa, Owocowa, Porzeczkowa, Różana, Siewna, Sosnowa, Stellera, Sztwiertni, Urocza, Wiśniowa, Wodna, Wspólna

ŚRODA – PIERWSZA I TRZECIA – Zawodzie
Armii Krajowej, Belwederska, Gościradowiec, Kamieniec, Kuźnicza, Lecznicza, Leśna, Liściasta, Nadrzeczna, Okólna, Radosna, Sanatoryjna, Skalica, Solidarności, Sportowa, Szpitalna, Uboczna, Uzdrowiskowa, Wojska Polskiego, Zdrojowa, Źródlana

ŚRODA – DRUGA I CZWARTA – Centrum II
Al. Legionów, Bema, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grażyny, Grażyńskiego, Hutnicza, 3 Maja, Mickiewicza, Miedziana, Ogrodowa, Pana Tadeusza, Parkowa, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Srebrna, Traugutta, Wybickiego, Zielona, Złota

PIĄTEK – PIERWSZY I TRZECI – Polana, Dobka, Jaszowiec
Baranowa, Beskidek, Brzozowa, Bukowa, Chabrów, Furmańska, Grzybowa, Jastrzębia, Jaworowa, Jodłowa, Klonowa, Orłowa, Palenica, Papiernia, Pod Grapą, Polańska, Równica, Stroma, Sucha, Ślepa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Wczasowa, Wiślańska, Wysznia, Złocieni, Żarnowiec

PIĄTEK – DRUGI I CZWARTY – Poniwiec
Akacjowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów, Głogowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Katowicka II, Kasztanowa, Limbowa, Lipowa, Olchowa, Słowików, Wiązowa

POJEMNIKI LUB WORKI NA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU ODBIORU ODPADÓW DO GODZINY 7 RANO W MIEJSCACH O RÓWNYM PODŁOŻU ŁATWO DOSTĘPNYM DLA POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH.
POJEMNIKI NA ODPADY POWINNE BYĆ OPISANE Z PODANIEM NUMERU NIERUCHOMOŚCI.

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku:
1) za I kwartał – do 5 kwietnia 2017 r.
2) za II kwartał – do 5 lipca 2017 r.
3) za III kwartał – do 5 października 2017 r.
4) za IV kwartał – do 5 stycznia 2018 r.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wnoszona jest bez wezwania za cały rok z góry, w terminie do 5 lipca każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (w godzinach 7.30 do 15.30) lub na rachunek bankowy Miasta Ustroń.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwałą nr XXIII/255/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat – właściciele nieruchomości ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach:
1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – iloczyn liczby zadeklarowanych rodzajów pojemników i nw. stawki opłaty za pojemnik:
o pojemności 110 l – w wysokości 15,00 zł, oraz 22,50 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
o pojemności 240 l – w wysokości 32,00 zł, oraz 48,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
o pojemności 1100 l – w wysokości 133,00 zł, oraz 200,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
o pojemności 4 m3 – w wysokości 411,00 zł, oraz 616,50 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
o pojemności 7 m3 – w wysokości 720,00 zł, oraz 1080,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny)
3. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 120,00 zł, oraz 180,00 zł (jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

 

 

RODZAJ ODPADÓW

TU WRZUCAMY

TU NIE WRZUCAMY

PAPIER

 • GAZETY, KSIĄŻKI, ZESZYTY,
 • TORBY I WORKI PAPIEROWE,
 • PAPIER, KARTONY, TEKTURĘ
 • KALEK, BRUDNEGO I ZATŁUSZCZONEGO PAPIERU,
 • WORKÓW PO CEMENCIE,
 • PAPIERU FAKSOWEGO, TERMICZNEGO I PRZEBITKOWEGO,
 • PIELUCH I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

SZKŁO KOLOROWE

 • KOLOROWE BUTELKI I SŁOIKI SZKLANE PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI,
 • KOLOROWE OPAKOWANIA SZKLANE PO KOSMETYKACH
 • PORCELANY, CERAMIKI, LUSTER,
 • SZKŁA ZBROJONEGO I OKIENNEGO (SZYB),
 • ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK,
 • SZYB SAMOCHODOWYCH,
 • OPAKOWAŃ PO LEKACH,
 • EKRANÓW TELEWIZYJNYCH

SZKŁO BEZBARWNE

 • BEZBARWNE BUTELKI I SŁOIKI SZKLANE PO NAPOJACH I ŻYWNOŚCI,
 • BEZBARWNE OPAKOWANIA SZKLANE PO KOSMETYKACH
 • PORCELANY, CERAMIKI,
 • LUSTER, SZKŁA ZBROJONEGO
  I OKIENNEGO (SZYB),
 • ŻARÓWEK, ŚWIETLÓWEK,
 • SZYB SAMOCHODOWYCH,
 • OPAKOWAŃ PO LEKACH,
 • EKRANÓW TELEWIZYJNYCH

TWORZYWA SZTUCZNE

 • CZYSTE OPAKOWANIA PO ŻYWNOŚCI
  I NAPOJACH,
 • POJEMNIKI PO ARTYKUŁACH SYPKICH, KOSMETYKACH I ŚRODKACH CZYSTOŚCI,
 • FOLIĘ I TOREBKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • STYROPIANU,
 • ARTYKUŁÓW WYKONANYCH
  Z POŁĄCZENIA TWORZYW Z INNYMI MATERIAŁAMI,
 • PIELUCH I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

 • CZYSTE PUSZKI PO KONSERWACH, NAPOJACH, SOKACH,
 • DROBNY ZŁOM ŻELAZNY,
 • DROBNY ZŁOM METALI KOLOROWYCH,
 • OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONY PO SOKACH, MLEKU ITP.)
 • PUSZEK PO FARBACH I LAKIERACH,
 • OPAKOWAŃ PO AEROZOLACH, BATERII

ODPADY BIODEGRADOWALNE

 • TRAWĘ LIŚCIE I ZRĘBKI DREWNIANE,
 • OWOCE, JARZYNY, ITP.
 • ODPADÓW ZANIECZYSZCZONYCH ZIEMIĄ,
 • GAŁĘZI, KORZENI, ZIEMI,
 • ZEPSUTEJ ŻYWNOŚCI, RESZTEK MIĘSA,
 • ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH, POPIOŁU

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o podmiotach znajdujących się na terenie miasta Ustroń zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Lp. NAZWA FIRMY ADRES PUNKT ZBIERANIA
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 43-450 Ustroń
ul. Konopnickiej 40
Tel.: (33) 854 35 00 43-450 Ustroń
ul. Krzywa 7
Tel.: (33) 854-56-39
2. RTV BIEGUN AGD 43-430 Skoczów
ul. Mickiewicza 4,
Tel.: (33) 853-38-85 43-450 Ustroń
ul. Daszyńskiego 16,
Tel.: (33) 854-19-64
3. APTEKA pod NAJADĄ
mgr Lech Kośmider 43- 450 Ustroń
ul. 3 Maja 13
Tel.:(33) 854 24 59 43- 450 Ustroń
ul. 3 Maja 13
Tel.:(33) 854 24 59
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HARO” Sp. z o.o. 43-450 Ustroń
ul. Lipowa 1,
Tel.: (33) 857-72-70 43-450 Ustroń
ul. Lipowa 1,
Tel.: (33) 857-72-70
5. Przedsiębiorstwo Handlowe „POL-DOM”
M. J. Wojtasowie 43-450 Ustroń
ul. Sportowa 7
Tel. (033) 854-41-73
Tel. (033) 854-42-28 43-450 Ustroń
ul. Sportowa 7
Tel. (033) 854-41-73
Tel. (033) 854-42-28
6. AGD Serwis Wacław Abramowicz 43-450 Ustroń,
os. Manhatan 8/5
tel. 511 782 179
7. GLOBAL COFFEE GROUP Sp. z o. o. 44-240 Żory
ul. Strażacka 48
Tel. (32) 434 97 72 43-450 Ustroń
ul. Katowicka 265 a
Tel. (33) 854-91-00
8. FHU JUMAR 2
Renata Ożga 43-450 Ustroń
ul. Cieszyńska 2
Tel.: (33) 854-23-30 43- 450 Ustroń
ul. Cieszyńska 2
Tel. (33) 854-23-30
9. Zakład Handlowo Usługowy „BAZAR” 43-440 Goleszów
Cisownica 112
43- 450 Ustroń
ul. Fabryczna 9
Tel. (33) 854-40-74
10. KRISTECH
Krzysztof Kajstura 43-450 Ustroń
ul. Porzeczkowa 12
Tel.: (33) 4876688 43-450 Ustroń
ul. Porzeczkowa 12
Tel.: (33) 4876688
11. Firma Handlowo Usługowa s.c. Kubaczka Stanisław, Kubaczka Maria 43-430 Kowale
ul. Żwirowa 4,
608345296 43-450 Ustroń
ul. Krzywa 6
608345296

 

źródło: strona urzędu miasta Ustroń