Daily Archives: 09/09/2018

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”

Szanowni Państwo 1.09.2015 złożyłem pierwszy wniosek w oparciu o petycję  do różnych instytucji Petycja o chodnik następnie po wielu rozmowach, wizjach, prośbach, interpelacjach udało się przy współpracy z Starostwem  stworzyć koncepcję 19.10.2017 podaję link  Chodnik koncepcja odp Starosty Po upływie 3 lat i 6 dni jest zatwierdzony protokół konkursowy na Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy […]